Bad

Vi tar totalenteprise på bad. Vi samarbeider med alle faggrupper slik at kunden får 1 person å forholde seg til gjennom hele prosessen. Og samme person å forholde seg til hvis det skulle oppstå reklamasjoner. Vi har gratis befaring sånn at vi kan få med alle detaljene i tilbudet, på denne måten ungår vi tillegg i sluttsummen. Etter enighet om tilbudet kan vi lage tegning over badet for å visualisere drømmebadet.

Er det ønskelig kan vi også ta kun deler av oppdraget hvis kunden har noen av faggruppene selv.