Service avtale

Vi kan tilby service avtaler på sanitær og varme anlegg. Ved en årlig service vil anlegget leve lengre og vi kan forebygge lekkasjer og driftsstopp. Ta kontakt så kan vi lage en avtale tilpasset deres bolig.

I en service avtale ligger det også 10% rabatt på timer og 10-15% rabatt på deler, møbler og utstyr.